Is jouw viervoeter minimaal 5 maanden oud, maak dan van de gelegenheid gebruik en kom onze beginnerscursus volgen!

Onze beginnerscursus is opgebouwd uit 10 wekelijkse lessen van anderhalf uur, waarna jij en jouw hond ons zullen laten zien of het gedrag beloond mag worden met een certificaat. Tijdens de lessen geven wij jou als geleider inzicht in het gedrag en de taal van de hond, waardoor het voor jou eenvoudiger en uiteraard plezieriger wordt om de hond in en om huis te hebben. Jij en jouw hond zullen gedurende de cursus kennismaken met de beginselen van gedrag en gehoorzaamheid, zoals onder andere aandacht, zitten, liggen, staan, komen naar de baas, tandjes tonen, en volgen (on)gelijnd.

Deze beginselen worden uiteraard op een positieve manier aangeleerd, waarbij er geleerd wordt om verkeerd gedrag te voorkomen en wenselijk gedrag te belonen!